مبانی نظری و پیشینه بررسی روند تغییرات دما و بارش

مبانی نظری و پیشینه بررسی روند تغییرات دما و بارش

مبانی نظری و پیشینه بررسی روند تغییرات دما و بارش
دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
حجم فایل 389 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

مبانی نظری و پیشینه بررسی روند تغییرات دما و بارش

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1. پیشینه تحقیق.. 8

2-2. آب و هوا یا اقلیم چیست ؟. 9

2-3. ماهیت تغییرات اقلیمی.. 10

2-4. دلایل تغییر اقلیم. 13

2-4-1. دلایل طبیعی تغییر اقلیم. 13

2-4-2. دلایل انسانی تغییر اقلیم. 13

2-5. انواع متغیرهای اقلیمی.. 14

2-6. دما و بارش…. 15

2-6-1. دما 15

2-6-2. بارش…. 25


1. پیشینه تحقیق

در ادبیات اقلیم شناسی جهان مطالعات فراوانی پیرامون تغییرات اقلیم معاصر انجام شده است. غالب مطالعات با محوریت بررسی و تحلیل رفتار بلند مدت دما و بارش و تغییرات آنها در مناطق مختلف در ارتباط با روند افزایش متوسط دمای جهانی و منطقه ای صورت گرفته و روشهای آماری پارامتریک و، ناپارامتریک به ویژه روش من- کندال به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.

(لتنمایر و همکاران، 1994، نورث و کیم، 1995، کورتزال و همکاران، 1998، سلشی و زنک، 2004، پیکارتا و همکاران، 2004 زویرس و استورچ، 2004، ها و همکاران، 2005، تورکی و ارکن، 2005، میر و همکاران، 2006، ولف میر. (و مولر، 2006، اورلند و همکاران، 2006، دجانخ و همکاران، 2006 و ها و ها، 2006 مارنگو و کامارگو (2008) از بررسی سریهای بلندمدت دمای حداکثر و حداقل ایستگاههای جنوب برزیل به این نتیجه رسیدند که روند دمای حداقل افزایش شیب داشته اما روند دمای حداکثر دارای شیب ملایم بوده است. از جمله مطالعات داخلی در خصوص بررسی تغییر اقلیم به روشهای پارامتریک و ناپارامتریک کارهای کتیرایی بروجردی و همکاران (1384)، کوچکی و همکاران (1382)، طباطبایی و، (حسینی (1382)، رحیمزاده و همکاران (1383)، کاویانی و عساکره (1382)، زاهدی و همکاران (1386حجام و همکاران (1387) و. . . قابل ذکر است. دكتر علیجانی و همكاران، 1378، در پایان نامه ای تحت عنوان بررسی تغییرات اقلیمی در خصوص بررسی تغییرات اقلیمی جنوب ایران تحقیق كرده دكتر كاویانی، در مقاله ای تحت عنوان سخنی درباره تغییرات اقلیمی قرن حاضر – در خصوص تغییرات اقلیمی صحبت كرده اند.

عزیزی و روشنی (1387) نیز پس از تحلیل دما و بارش ایستگاههای سواحل جنوب دریای خزر طی دوره 40 ساله (1955-1994) به منظور بررسی وجود انحراف احتمالی و شناسایی تغییرات دادهها و نوع و زمان آن از روش من- کندال استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان بوده است. بعلاوه در اکثر ایستگاهها دمای حداقل روند مثبت و دمای حداکثر روند منفی را نشان میدهد. در این مقاله با توجه به اهمیت پدیده تغییر اقلیم و ارتباط تغییرات جهانی با تغییرات منطقه ای و محلی تلاش بر این است که رفتار سری زمانی عناصر اقلیمی بویژه تغییرات عناصر دما و بارش ایستگاه بندرانزلی مورد بررسی و تحلیل گردد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی روند تغییرات دما و بارش

جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه.
مبانی نظری و پیشینه بررسی روند تغییرات دما و بارش

23 آگوست 2017 … غالب مطالعات با محوریت بررسی و تحلیل رفتار بلند مدت دما و بارش و تغییرات آنها در مناطق مختلف در ارتباط با روند افزایش متوسط دماي جهانی و منطقه …
مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی روند تغییرات دما و بارش – پوشه

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی روند تغییرات دما و بارش دارای 28 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی …
پایان نامه بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی

هدف از این تحقیق بررسی تغییرات و روند میانگین دراز مدت سالیانه ، فصلی و ماهانه … ۲-۱- پیشینه تحقیق ۱۱ … ۲-۲- مبانی نظری تحقیق ۱۷ … ۱۳۸۲ ، بررسی تغییرات اقلیمی دما و بارش در سواحل دریای خزر ، پایان نامه ، کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران .
مبانی نظری و پیشینه بررسی روند تغییرات دما و بارش – دانلود فایل

23 مه 2017 … مبانی نظری و پیشینه بررسی روند تغییرات دما و بارش ۲۵ صفحه همراه با منابع ۲-۱٫ پیشینه تحقیق.. ۸ ۲-۲٫ آب و هوا یا اقلیم چیست ؟. ۹ ۲-۳٫ ماهیت …

دانلود تحقیق مصونیت پارلمانی

دانلود تحقیق مصونیت پارلمانی

studentedu







دانلود تحقیق مصونیت پارلمانی




دانلود تحقیق مصونیت پارلمانی



فرمت فایل : doc


حجم : 103



صفحات : 193








گروه : پژوهش


توضیحات محصول :


مصونیت پارلمانی


بخشی از متن:


مقدمه:
مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست  بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.


حمایت از پارلمان در برابر اهانت


حفظ حقوق پارلمان در برابراهانت جزء امتیازاتی است که در خصوص نهاد و اعضای مجالس قانونگزاری در نظر گرفته شده است . در ممالکی نظیر بریتانیا این حمایت بوسیله خود پارلمان بعمل می آید . …


خلاصه
می بایست مصونیت را در چهارچوب حاکمیت و اعمال آن دید جایی که اعمال حقوق مردم با اعمال حاکمیت در تعارض قرار گیرد و نماینده ای می خواهد اعمال حاکمیت ملی (حقوق مردم) نماید با توجه به جمع مطالب فوق با مشکل مواجه خواهد شد .

منابع :
1-حقوق اساسی و نهادهای سیاسی : دکتر ابوالفضل قاضی
….



قیمت محصول : 10500 تومان

دانلود

PDF: مصونیت پارلمانی – lp45

ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ، ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ q. ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ، ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ، ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ، داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ،.
PDF: بررسی مصونیت پارلمانی – lp45

ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ، ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ q. ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ، ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ، ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ، داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ،.
PDF: تحقیق مصونیت پارلمانی

رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻦ، ﺣﻘﻮق داﻧﻠﻮد روﯾﮑﺮد ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن… q. رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن، داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﻘﻮق، ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن، ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺣﻘﻮق ﺟﺰا، …
مقاله کامل با موضوع مصونیت پارلمانی | مرجع کامل دانلود پایان نامه های …

مقدمه: مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی …
دانلود تحقیق مصونیت پارلمانی

دانلود تحقیق مصونیت پارلمانی مقدمه: مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و …

سلام دنیا!

به نگارابلاگ خوش آمدید. این نخستین نوشته‌ی شماست. می‌توانید آن‌ را ویرایش یا پاک کرده، سپس وبلاگ‌نویسی را آغاز کنید!